top of page

Politika zasebnosti in splošni pogoji

Z NADICO PETROVO

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JOGA ZA GUŠT

 

VODENE VADBE

 

Stranka se z izpolnitvijo prijavnice (elektronsko ali na vadbi) zaveže, da sprejema in bo spoštovala »Pogoje poslovanja Joga za gušt«, ki so objavljeni na spletni strani www.jogazagust.com

 

Vadbe ne potekajo v času šolskih počitnic in praznikov, razen po dogovoru na lokacijah, ki vadbo v času šolskih počitnic dopuščajo.

VPIS NA VADBO poteka z izpolnitvijo prijavnice na naši spletni strani www.jogazagust.com ali direktno na vadbi. Prijava na vadbo je veljavna s plačilom vadnine za določeno časovno obdobje po veljavnem ceniku Joga za gušt. Prijava v posamezno vadbeno skupino je mogoča do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

 

JOGA ZA GUŠT ONLINE

 

Dostop do vadbe bo dodeljen najkasneje v dveh dneh po prejemu nakazila.

 

Veljavnost spletne vadbe Joga za gušt Online začne teči ob dodeljenem dostopu do platforme (www.jogazagust.com) in velja 1 mesec.  

 

Dostop do programa je dovoljen le kupcu, vsaka delitev uporabniškega imena in gesla je prepovedana. Prav tako je prepovedano vsako deljenje in objavljanje posnetkov vadb. 

 

S plačilom predračuna kupec zagotavlja, da bo upošteval pogoje poslovanja in da se vadbe udeležuje na lastno odgovornost.

 

 

CENIK storitev Joga za gušt je objavljen na spletni strani www.jogazagust.com .  Joga za gušt si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe bodo objavljane na spletni strani  www.jogazagust.com in začnejo veljati z dnem, ko so objavljene na omenjeni spletni strani, razen če je navedeno, da sprememba začne veljati kasneje.

 

 

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Udeleženec bo za prijavo na vadbo po izpolnitvi prijavnega obrazca na spletni strani www.jogazagust.com na elektronski naslov prejel račun, ki ga je dolžen poravnati pred prvo vadbeno uro. V primeru, da se udeleženec dogovori za poskusni obisk, je dolžan vadnino poravnati najkasneje do naslednjega obiska vadbe.

 

Zaradi trenutnih razmer je plačilo za obdobje 3 mesecev (12 tednov) mogoče le, če se udeleženec strinja, da se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije ali druge višje sile, z vadbo nadaljuje preko spleta.

 

V primeru plačila vadnine za obdobje 2 mesecev ali manj se udeleženec strinja, da se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije oz. druge višje sile, njegova vadnina podaljša za čas zaprtja, lahko pa (ni nujno) termine porabi tudi na spletnih vadbah, ki jih organiziramo.

 

V primeru neplačila vadnine udeležba na vadbi ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle vadnine.

 

V primeru premajhnega zanimanja za vadbo si pridržujemo pravico do ukinitve tiste vadbene skupine.  Slednje velja samo v primeru ukinitve skupine s strani Joga za gušt zaradi premajhnega zanimanja.


 

DARILNI BONI

Nakup darilnega bona je možen preko spletnega obrazca. Joga za gušt omogoča plačilo darilnih bonov in nakup storitev na naslednji način:

 

- plačilo po predračunu z nakazilom na TRR podjetja

 

Podjetje bo organiziralo dostavo naročenega darilnega bona najkasneje naslednji delovni dan po prejemu plačila. Za osebni prevzem bona se prevzem opravi po predhodnem dogovoru.

 

ODSOTNOST

Vadnine ni mogoče prenesti v naslednje plačilno obdobje razen ob odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba).

 

V primeru odsotnosti udeleženca zaradi katerega koli drugega razloga, razen zgoraj navedenih razlogov, se vadnina ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.


 

ODGOVORNOST

Udeležba na vodenih vadbah in ostalih programih Joga za gušt je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca, ter Joga za gušt, Nadica Petrova s.p. zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

 

Udeleženec se zaveže, da bo upošteval vsa navodila in ukrepe z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni v skladu z veljavno zakonodajo in določbami Joga za gušt. Za morebiten prenos okužbe ali bolezni med dejavnostmi Joga za gušt, Joga za gušt ne prevzema nobene civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Udeleženec se v primeru okužbe z npr. SARS-Cov-2 odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni zoper Joga za gušt, Nadica Petrova s.p.

 

Za garderobo, izgubljene ali pozabljene predmete Joga za gušt ne nosi nobene odgovornosti.

 

VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC

Snemanje vadb s strani udeležencev ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno razmnoževati, prepisovati ali razširjati fotografij in videoposnetkov, objavljenih na spletni strani ali v zaprtih skupinah družabnih omrežij, brez pisnega dovoljenja Joga za gušt. Vsebina vadbenih programov Joga za gušt je zaščitena kot intelektualna lastnina. Avtorske pravice pripadajo podjetu Joga za gušt, Nadica Petrova s.p.POSTOPEK NAKUPA

Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki: 

1. iskanje posameznega izdelka,

2. izbor izdelka za nakup, 

3. določitev količine izdelkov za nakup v nakupovalni košarici, 

4. pregled končne cene izbranega izdelka v izbrani količini, 

5. potrditev naročila, 

6. oddaja naročila.

 

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred potrditvijo nakupa lahko še enkrat pregledate vnesene podatke in jih po potrebi spremenite.

 

NAROČILO SPREJETO

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila.

 

NAROČILO POTRJENO

Ob potrditvi naročila ponudnik uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o uspešno oddanem naročilu. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena (glej točko 5.). Pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

 

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna s pisno zahtevo po elektronski pošti jogazagust@gmail.com Račun se hrani na sedežu podjetja.

 
SPREMINJANJE NAROČILA

Kupec lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, na elektronski naslov jogazagust@gmail.com  pa pošlje zahtevek za preklic prejšnjega naročila. Kupec lahko naročilo prekliče ali spremeni tudi po telefonu na 040 971 835.

 

 

MOŽNOSTI PLAČILA

V spletni trgovini nudimo naslednjo možnost plačila:

 

z nakazilom na TRR (predračun): po potrjenem naročilu prejmete predračun, naročilo pa odpremimo v roku 48-ur po tem, ko je priliv viden na našem TRR.


 

Plačilo po predračunu se opravi na tekoči račun, odprt pri DH d.d., z naslednjimi podatki:

 

Nadica Petrova, s.p.

Spodnji Plavž 13, 4270 Jesenice

IBAN SI56 6100 0002 3619 265

Davčna številka:13653512


 

Rok za plačilo po predračunu je 8 delovnih dni po prejemu predračuna. V kolikor predračun v tem času ni plačan, se določi, da kupec odstopa od naročila.

 

Račun za sprovedeno plačilo boste prejeli najkasneje v 8 dneh po prejetem plačilu na naveden elektronski naslov. Če želite prejeti račun tudi po pošti, nas o tem obvestite. Priporočamo vam, da si splošne pogoje poslovanja natisnete in shranite.

 

DOSTAVA

V primeru plačila po predračunu, bo digitalni izdelek posredovan na elektronski račun uporabnika v roku 48-ur od prejema plačila.

 

CENE

Vse cene so izražene v evrih (EUR) in ne vsebujejo DDV, saj nismo davčni zavezanci. Vse cene veljajo v trenutku od oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

 

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za kupca kot za ponudnika.

 

VAŠE NAROČILO - SKLENJENA POGODBA

Vaše naročilo hranimo v naši računalniško vodeni evidenci prejetih naročil. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka na elektronski naslov naslov jogazagust@gmail.com

 

PRAVICA OD ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE - VRAČILA

Kupec pri nakupu digitalnih produktov po 13. točki 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) nima pravice do odstopa od nakupa za digitalne vsebine dobavljive v spletni trgovini ponudnika.

 

Kupec lahko v primeru stvarnih napak na izdelkih ali dobave napačnih izdelkov uveljavlja pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

 

Če stvar nima lastnosti, potrebnih za njeno običajno rabo, ali prodajalcu predhodno znano posebno rabo, ali izrecno dogovorjenih lastnosti, in če je potrošnik v roku iz prejšnjega odstavka pravilno obvestil prodajalca o napaki, lahko od prodajalca zahteva odpravo napake, vrnitev dela kupnine v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo kupnine. Stroške z odpravljanjem stvarne napake nosi prodajalec.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVPot). Podatki bodo uporabljeni zgolj za komunikacijo z uporabnikom. Osebni podatki, ki nam jih zaupate, so vaši in to spoštujemo. Vaše podatke uporabljamo izključno za zagotavljanje učinkovite izpolnitve naročila. Zavezujemo se, da podatkov uporabnikov ne bomo delili, prodali ali predali nepooblaščenim osebam – nikoli!

 

Uporabnik soglaša, da trgovina www.jogazahust.com lahko obdeluje podatke za namene poslovnih evidenc, oglaševanja in prilagajanja vsebin uporabniku v skladu s Politiko o varnosti osebnih podatkov ,v kolikor se ob oddaji nakupa vključi v bazo prejemnikov elektronskih e-novic.

 

Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

 

Uporaba osebnih podatkov

 

Podjetje za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje uporabnikove podatke, ki so navedeni tukaj.

 

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.


 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji poslovanja Joga za gušt začnejo veljati z dnem objave na spletni strani  www.jogazagust.com in veljajo do preklica oziroma posodobitev in sprememb.

Politika zasebnosti - Joge za gušt

 

 

1. REGISTRACIJA UPORABNIKA NA SPLETNEM MESTU

 

1.1  Ob registraciji na spletnem mestu www.jogazagust.com, izrecno soglašate s prejemom kakršnih koli obvestil in komunikacij v elektronski obliki v zvezi z novostmi naših storitev ter dogodkov. 

 

1.2 S strinjanjem splošnih pogojev poslovanja, kot uporabnik spletnega mesta www.jogazagust.com dovoljujem, da me Nadica Petrova, s.p. (v nadaljevanju upravljalec) obvešča o novicah, novostih in akcijah po elektronski pošti. 

 

1.3  V kolikor se želite odjaviti od obvestil, lahko le to storitve znotraj poslanega elektronskega sporočila ali preko elektronskega naslova jogazagust@gmail.com.

 

 

2. NAMEN UPORABE OSEBNIH PODATKOV

 

2.1 Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o  produktu, ki ga je naročila) upravljalec obdeluje zgolj za naslednje namene:

 

za vodenje evidence o udeležencih dogodkov upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik,

 

za vodenje evidence o kupcih produktov in storitev, ki so objavljene na spletni strani www.jogazagust.com

 

za pošiljanje e-poštnih sporočil (novic) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novih produktih, novih vsebinah na spletni strani www.skoziobjektiv.com, storitvah ali dogodkih znotraj podjetja ali dogodkih, pri katerih omenjeno podjetje kakorkoli sodeluje ali ga priporoča, 

 

za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;

 

za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejmejo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;

 

za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani www.jogazagust.com: od kod je uporabnik prišel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal. 

 

 

2.2 Celotna analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco podjetja Nadica Petrova, s.p. in se ne posreduje v uporabo ali vpogled tretjim osebam.

 

 

 

2.3 Upravljalec bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za prej navedene namene in  za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Upravljalec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbrali in obdelovali. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika (na e-naslov: jogazagust@gmail.com) se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

 

 

2.4  Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati spremembo oziroma izbris svojih osebnih podatkov osebno ali preko e-naslova jogazagust@gmail.com. Podatki zahtevani za izbris bodo odstranjeni v najkrajšem možnem čas. Po zaključenem postopku izbrisa, bo uporabnik o tem obveščen preko elektronske pošte.

 

 

2.5  Uporabnik s sprejetjem opisanih splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je seznanjen in se strinja, da ima upravljavec pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

 

 

2.6 V primeru dodatnih vprašanj nas lahko uporabnik lahko kadarkoli kontaktira na elektronski naslov jogazagust@gmail.com. Odgovorili mu bomo v najkrajšem možnem času.

 

 

 

 

3. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

3.1  Posredovani podatki, vpisani ob registraciji ali prijavi na e-novice, bodo uporabljeni izključno za obveščanje uporabnikov o novostih naših storitev, prihajajočih dogodkih ter pripravo raznih anonimih statističnih analiz, potrebnih za izboljšanje uporabniške izkušnje.

 

 

 

3.2  V Podjetju Fotografske storitve Nadica Petrova, s.p. se prav tako zavedamo odgovornosti ravnanja z osebni podatki, zato vse pridobljene podatke hranimo, vodimo, vzdržujemo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Posamezniku, katerega osebne podatke obdelujemo, na ta način zagotavljamo naslednje pravice :

 

Potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 

Namene obdelave;

 

Vrste zadevnih osebnih podatkov;

 

Uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

 

Rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;

 

Razloge za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;

 

Eno kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno);

 

V primeru, da posameznik zahteva dodatne kopije, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov

 

 

Omejitev obdelave, kadar:

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

 

Je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;

 

Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

 

Popravek napačnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;

 

Izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17. člena splošne uredbe še bolj natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov;

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;

 

Preklic uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

 

4.  POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC POSAMEZNIKA

4.1  Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v na e-naslov jogazagust@gmail.com.

 

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

 

 

4.2  Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

 

​5.  PIŠKOTKI

 

Spletna stran www.jogazagust.com uporablja piškotke s katerimi vas osebno ne identificiramo. Uporabljamo jih le za boljše delovanje spletnega mesta.

 

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da spletno mesto www.skoziobjektiv.com nastavi piškotke na vaši napravi.

 

 

5.1  KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so manjše besedilne datoteke, običajno iz črk in številk, katere obiskano spletno mesto shrani v napravo (računalnik, mobilnik, tablica itd.) z namenom prepoznavanja teh naprav. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika – glejte spodaj: nadzor nad piškotki.

 

 

5.2  ZAKAJ NAŠA SPLETNA STRAN POTREBUJE PIŠKOTKE?

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, katerih glavni namen je, da našemu spletnemu strežniku omogoči, da predstavi prilagojene spletne strani. Na ta način vam omogočamo boljše delovanje spletne strani. S pomočjo piškotkov je interkacija med našim spletnim mestom in vam, kot uporabnikom hitrejša in enostavnejša, kar se na koncu odraža z boljšo uporabniško izkušnjo. 

 

Če dovoljujete uporabo piškotkov, kliknite na gumb »Ok« na desni strani. Nastavitev si bomo zapomnili za naslednji obisk in vam tako omogočili bolj učinkovito in hitrejše brskanje po naši spletni strani.

 

 

5.3  ZAKAJ NAŠA SPLETNA STRAN UPORABLJA PIŠKOTKE?

 

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani), piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.

 

 

Spletna stran www.jogazagust.com uporablja piškotke z namenom ohranjanja primerne in sveže vsebine, ki je v skladu s preferencami vsakega posameznega obiskovalca spletne strani. Naša spletna stran uporablja piškotke, zaradi njihove lastnosti shranjevanja podatkov o stanju spletne strani in tako pomagajo pri boljšem izvajanju spletnih storitev, ki jih ponujamo. Poleg shranjevanja podatkov, imajo piškotki bistveno vlogo pri zbiranju raznih statistic na podlagi katerih lahko spremljamo obiske na naši spletni strani. S pomočjo piškotov bomo lahko na koncu ocenili uspešnost naše spletne strani. 

5.5  IZKLJUČITEV PIŠKOTKOV V SPLETNEM BRSKALNIKU

 

Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

 

Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl

 

Mozilla Firefox – http://support.mozilla.org/sl/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

Opera – http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

Safari – http://www.apple.com/support/safari/

 

Izključitev piškotkov od drugod

 

Adobe Flash Player –  http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html

 

Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

 

Če želite vedeti več o piškotkih, obiščite katero od naslednjih strani:

 

http://www.allaboutcookies.org

 

www.piskotki.net 

Jesenice, 27.10.2020

bottom of page